Volvo Penta presenterar hybriddriven framdrivningslösning för marint bruk

Volvo Penta har en nollvision när det gäller utsläpp från båtar och har presenterat ett hybridkoncept för sitt IPS-drivsystem. I elläget kan båten köras i känsliga miljöområden, samtidigt som lösningen höjer komforten ombord och gör det enklare att manövrera båten.
Volvo Penta presenterar hybriddriven framdrivningslösning för marint bruk

Med Volvo Pentas hybriddrivna IPS-drivsystem blir det möjligt att köra båtar helt utan utsläpp.

I kölvattnet av Volvo Pentas tillkännagivande om att senast 2021 lansera eldrivna lösningar både på land och till sjöss släpper företaget uppgifter om ett hybriddrivet IPS-koncept (Inboard Performance System).

Hybridvarianten är tänkt att ytterligare förstärka fördelarna med IPS. Den ger båtar möjlighet att köra i miljözoner som ställer krav på låga eller inga utsläpp som förväntas införas de närmaste åren*. Hybridkonfigurationen innebär också andra fördelar, såsom lägre ljudnivå, minskade vibrationer och sänkta driftskostnader.

IPS-hybridsystemet är baserat på beprövad teknik och erfarenhet inom Volvokoncernen
och är inledningsvis avsett för motorer på 8–13 liter – som lämpar sig för exempelvis färjor, lots- och hjälpbåtar samt yachter. I lösningen används den beprövade hybridteknik som först utvecklades inom Volvokoncernen. Volvo Penta tar nu hjälp av sin långa erfarenhet av marina drivsystem för att anpassa och certifiera den till båtbranschen.

”Hybriddriften skapar en flexibel lösning som har kvar IPS-systemets höga effektivitet och samtidigt gör det möjligt att köra i nollutsläppsmiljöer”, säger Niklas Thulin, Director of Electromobility på Volvo Penta.

”Eftersom man har tillgång till elmotorns hela vridmoment direkt från start får båtföraren bättre kontroll över båten och den svarar på det sätt som kännetecknar IPS i det eldrivna läget. Samtidigt har man möjlighet att köra i upp till 10–12 knop.”

Så fungerar det
En koppling och en elmotor läggs till mellan motorn och IPS-drivsystemet. Elmotorn drivs med litiumjonbatterier i önskad storlek (efter behov), som antingen kan laddas med likströms- eller växelströmsladdare eller med båtens egen dieselmotor. När kopplingen är öppen körs båten enbart i eldriftsläget och med kopplingen stängd kan diesel- och eldrift användas parallellt. Under körning har båtföraren tillgång till IPS-systemets välbekanta styrgränssnitt – och dessutom flera nya drivlägen att välja mellan.

Skalbart utförande

Batterierna är modulära, vilket innebär att kunden har möjlighet att skräddarsy utförande och prestanda för både yrkesbåtar och fritidsbåtar. Med större batterikapacitet går det att köra längre enbart i elläget och – om batterierna regelbundet laddas externt – använda en mindre dieselmotor och få lägre bränslekostnader. Eftersom elmotorn och batterierna är helt underhållsfria och dieselmotorn används färre timmar, bör servicekostnaderna också bli märkbart lägre. Volvo Penta fortsätter arbetet med att hjälpa kunden att skräddarsy framdrivningslösningar utifrån individuella användningsbehov.

IPS-systemet med parallell hybriddrift är fortfarande på ett tidigt utvecklingsstadium och valideras just nu på företagets testcenter i Göteborg. Man planerar att bygga en testbåt och påbörja marina tester i början av 2020.

Under den här processen kommer kundernas synpunkter att spela en viktig roll i utvecklingen av ett system för en rad olika marina användningsområden. IPS-systemet med hybriddrift blir tillgängligt för yrkessjöfartskunder under 2021, följt av ett alternativ för fritidsbåtar kort därefter. Som en del i Volvo Pentas satsning på att erbjuda kunden flexibla tekniska lösningar för just deras behov ska systemet utvecklas till att omfatta fler hybridtekniker och helt eldrivna framdrivningssystem.

Ladda ned högupplöst bild >

Ladda ned högupplöst bild på Niklas Thulin >

* (Exempelvis har Norges riksdag beslutat att stoppa utsläppen från kryssningsfartyg och färjor i norska fjordar som klassas som världsarv. De kommer att betecknas som nollutsläppszoner senast år 2026, och endast eldrivna fartyg tillåts.)

Relaterade nyheter