Boat Trim System 300

Boat Trim System (BTS) finns i två olika versioner. De minsta interceptorenheterna BTS 300 är 300 mm långa. BTS 300 kan installeras i ett eller två par per båt och rekommenderas för båtar på 15 till 24 fot (ett par, enkla motorinstallationer) och 22 till 30 fot (ett par, dubbla motorinstallationer) eller 32 till 44 fot (enkla motorinstallationer i kombination med BTS 450), med planande eller halvplanande skrov.
- Boat Trim System är tillverkat av kompositmaterial. - Alla elektriska komponenter är permanent förseglade. - Alla delar är praktiskt taget korrosionsfria och orsakar ingen galvanisk korrosion. - Kräver minimalt med underhåll jämfört med konventionella hydrauliska trimsystem.
- Bladen dras automatiskt upp när motorn stängs av för att minska risken för skador och minimera marin beväxning. - Kompakt konstruktion ger kompakt installation. - Snabbare respons än med konventionella trimplan. - Mindre motstånd jämfört med konventionella trimplan.
Kontakta en lokal återförsäljare

Vill du veta mer?

Kontakta en lokal återförsäljare

Sök återförsäljare