Powertrim Assistant

Powertrim Assistant justerar automatiskt båtens trimläge för optimalt gångläge, vilket resulterar i lägre bränsleförbrukning, snabbare acceleration, högre topphastighet och större komfort. Powertrim Assistant är en tillvalsprogramvara för Aquamatic-drev och Forward Drive med EVC (Electronic Vessel Control).

1228_Features_and_benefits1_image_Powertrim.png

Alltid optimal gång

Under acceleration trimmas dreven och båten kommer mycket snabbt upp i planing. Vid hög marschfart trimmas dreven ut gradvis i syfte att öka farten och minska bränsleförbrukningen.
1223_Features_and_benefits2_image_Powertrim.png

Manuell förbikoppling i alla lägen

Föraren kan när som helst förbikoppla Powertrim Assistant genom att använda de manuella Powertrim-knapparna på reglagen. Nästa gång som motorvarvtalet justeras trimmar Powertrim Assistant drevet tillbaka till det förinställda trimläget. 1. Manuell triminställning. 2. Aktivera Powertrim Assistant