Batterikontrollmodul

Batterikontrollmodulen innehåller ett antal in- och utgångar och komponenter som hanterar strömförsörjningen till motorn och strömförbrukande tillbehör ombord. Modulen fungerar som nav för båtens elsystem och gör att batteristatusen blir tillförlitligare och enklare att övervaka från en display på manöverplatsen. Systemparametrarna kan förinställas så att det alltid är enkelt att komma åt information om laddningsstatus, batterifunktion, tid till full/tom tank, spänning och ström.
- För varje motor behövs en batterikontrollmodul. - Strömbrytarna för batteriförsörjningen regleras i batterikontrollmodulen, via batterihanteringsdisplayen, eller via en extern reglagepanel. - Via en korskopplad brytare kan ett batteri låna energi från det andra.
- Samtliga tre reglage är baserade på solid state-teknik och är mycket hållbara och driftsäkra med minsta möjliga spänningsfall, utan reläer eller rörliga delar. - Batterikontrollmodulen innehåller också en huvudsäkringshållare. - Två utgångar för konstant ström på 20 A säkerställer enkel installation av enheter med kontinuerlig belastning, som länspumparna som behöver ha kraft även när alla huvudströmbrytare är av.
Kontakta en lokal återförsäljare

Vill du veta mer?

Kontakta en lokal återförsäljare

Sök återförsäljare