Glass Cockpit System

Glass Cockpit System samlar in och visar all förarinformation på en enda plats via ett enda gränssnitt: multifunktionsdisplayer med pekskärm. Glass Cockpit System integreras med Volvo Pentas EVC-system och ger fullständig överblick och kontroll över navigering och motordata, tillsammans med tillvalsalternativ. Displayerna finns i sju storlekar, från 7 till 24 tum, med helt anpassningsbara displaylayouter.

1215_Features_and_benefits1_image_Glass_cockpit.png

Full integrering med EVC-systemet (Electronic Vessel Control)

Volvo Pentas användarvänliga gränssnitt visar navigationsdata, motorövervakning, varningar, larm och tillval. För att anpassa displayerna till olika körstilar samt bidra till ökad säkerhet, medvetenhet och körglädje kan föraren förprogrammera layouterna och skapa en skräddarsydd display så att viktiga data och uppgifter visas på det sätt som han eller hon önskar.
1216_Features_and_benefits2_image_Glass_cockpit.png

Helt anpassningsbara layouter och vyer

Föraren kan anpassa layouter och vyer, bestämma typen av information samt när och var denna ska visas. Anpassade layouter kan också kopplas till specifika knappar på reglage och joystick. När du trycker på en viss knapp ändras skärmlayouterna automatiskt för ett specifikt scenario. I vissa situationer krävs ett större fokus på specifika funktioner, till exempel backkameror och radar.
1217_Features_and_benefits3_image_Glass_cockpit.png

Ett program fullt av möjligheter – 7 till 24 tum

Det finns ett Glass Cockpit-system för varje behov – oavsett om du kör en liten sportbåt eller en stor motoryacht. Skräddarsytt för din installation från 7 till 24 tum. Med möjligheten att lägga till upp till tre displayer per manöverplats kan du få ännu bättre överblick.
Kontakta en lokal återförsäljare

Vill du veta mer?

Kontakta en lokal återförsäljare

Sök återförsäljare