Batterihanteringsdisplay

Batterihanteringsdisplayen på 2,5 tum används för att konfigurera batterihanteringssystemet och fungera som ett reglage för batterikontrollmodulen. Med batterihanteringsdisplayen kan föraren övervaka spänning, strömflöden, laddningsstatus, tid till full/tom, batteristatus och varningsmeddelanden.
- Fungerar som ett batterireglage. - Visar information för upp till 4 drivlinor och 12 olika batterigrupper. - Menyerna är dynamiska beroende på installationen.
- Batterispänning, menyer för batterikontroll och inställningar visas som standard. - Visar varningsmeddelanden och andra popupmeddelanden. - Vid start eller under standbyläge återgår displayen till den senast visade vyn.
Kontakta en lokal återförsäljare

Vill du veta mer?

Kontakta en lokal återförsäljare

Sök återförsäljare