4-tums färgdisplay

Färgdisplayen på 4 tum är enkel att läsa av och du kan anpassa vad som ska visas på skärmen. På skärmen visas all tillgänglig information om en eller två motorer. Allt visas på en och samma skärm, som är lätt att läsa av. Med layouten My view kan du enkelt anpassa hur viktig information om till exempel bränsleekonomi, bränslenivå samt sträcka och tid till tom tank ska visas.
Följande data är tillgängliga: - V/min - Drifttid - Kylvätsketemperatur - Spänning - Turboladdtryck - Oljetryck - Varningar och larm - Trimläge
Extra givare kan ge mer information: - Djup - Ytvattentemperatur - Fart genom vattnet - Vattentanknivå - Bränsletanknivå - Roderläge
Kontakta en lokal återförsäljare

Vill du veta mer?

Kontakta en lokal återförsäljare

Sök återförsäljare