Färddator

Med färddatorn får föraren tillgång till uppgifter som trip distance (färdavstånd), average speed (genomsnittshastighet), fuel consumption (bränsleförbrukning) och mycket annat. Informationen blir överskådlig och lättillgänglig via Volvo Pentas displayer.

1259_Features_and_benefits1_image_Trip_computer.png

Prestanda och säkerhet

Systemet visar viktiga motordata, vilket hjälper föraren att planera körningen och optimera båtens prestanda i syfte att minska miljöeffekterna. Med funktioner som avstånd till tom tank blir detta också en säkerhetsfunktion.

Tillgängliga data

Systemet är ytterst flexibelt och vilka funktioner som ingår beror på vilka givare som väljs. Tillgängliga data är instant fuel rate (aktuell bränsleförbrukningshastighet), trip time (färdtid), trip fuel (färdbränsleförbrukning), average fuel rate (genomsnittlig bränsleförbrukningshastighet) och time to empty (tid till tom tank). Med extragivare eller NMEA-gränssnitt finns även instant fuel economy (aktuell bränsleekonomi), trip distance (färdavstånd), average fuel economy (genomsnittlig bränsleekonomi) och distance to empty (avstånd till tom tank).
Kontakta en lokal återförsäljare

Vill du veta mer?

Kontakta en lokal återförsäljare

Sök återförsäljare