Tre extra år med fullt garantiskydd

Utöver vår standardgaranti har du möjlighet att köpa vårt förlängda skydd och därmed öka antalet drifttimmar med full garanti för hela Volvo Penta-paketet – från manöverplats, motorer och drev till propellrarna. Genom att göra detta kan du undvika eventuella reparationskostnader i framtiden.

Fullt skydd

Det förlängda skyddet ger samma heltäckande skydd som de första två årens garanti. Det täcker reparationer och byte av felaktiga delar. Här ingår alla Volvo Penta-produkter förutom förbrukningsartiklar som filter, slangar och remmar. Du kan teckna det förlängda skyddet i samband med att drivsystemet beställs eller inom tre månader från det datum då garantin registrerades.
1342_Features_and_benefits2_image_Extended_cover_General.png

Allmänt

Det förlängda skyddet ger skydd som gäller år tre till fem. Det är tillgängligt i hela världen för Volvo Pentas samtliga produkter för fritidsbåtar, både diesel och bensin, och kan tecknas när drivsystemet beställs eller senast tre månader efter att garantin har registrerats.
Kontakta en lokal återförsäljare

Vill du veta mer?

Kontakta en lokal återförsäljare

Sök återförsäljare