Skyddar din investering

Som ägare till en Volvo Penta-motor kan du känna dig trygg med vår förbättrade garanti för både motor och drev. Från juni 2013 har vi utökat vårt garantiåtagande till 2+3 år eller drifttimmar, beroende på vad som inträffar först. För de första 2 åren täcker garantin hela motorpaketet och under de följande 3 åren omfattas huvudkomponenterna. Även tillbehör som har köpts samtidigt som motorerna omfattas av den utökade garantiperioden.

Fakta om garantin

Under de första två årens användning erbjuder Volvo Pentas nya internationella, begränsade garanti reparation eller utbyte av defekta delar i hela produktpaketet. Garantin har en tidsgräns för antalet drifttimmar beroende på vilken motor och vilket drev som används. Denna tidsgräns är dock generös med tanke på att garantin endast gäller för fritidsbruk.

Kompletterande garanti

Den kompletterande garantin upp till tre år för huvudkomponenter träder in när den första garantiperioden har gått ut. Detta ger dig som båtägare ytterligare skydd. En extra faktor är att tillbehör betraktas som delar av motorpaketet och får upp till två års skydd inom garantin.
Kontakta en lokal återförsäljare

Vill du veta mer?

Kontakta en lokal återförsäljare

Sök återförsäljare