Extra växelströmsgenerator

Optimal batteriladdning och tillförlitlig strömförsörjning kräver ett korrekt dimensionerat elsystem och en växelströmsgenerator som förser batterierna med tillräcklig laddning. En extra växelströmsgenerator och en effektiv fördelare kan förbättra och säkra strömförsörjningen ombord avsevärt.

1332_Features_and_benefits1_image_Extra_alternator_Securing_comfort.png

Garanterad komfort och säkerhet

Eldrivna tillbehör ombord är avgörande för både komfort och säkerhet. Med belysning, radio, TV, stereo, fläktar, värme o.s.v. förbrukas batteriet snabbt. Eftersom batteriladdning tar relativt lång tid, kan en extra växelströmsgenerator och ett extra batteri hjälpa till att säkra komforten och säkerheten.

Ett anpassat produktprogram

Volvo Pentas generatorer finns från 60 A/12 V till 140 A/24 V. De är anpassade till varje motors kapacitet och laddas effektivt oavsett motorvarvtal.
Kontakta en lokal återförsäljare

Vill du veta mer?

Kontakta en lokal återförsäljare

Sök återförsäljare